Butovaya e colocañao de butobetonnaya

TRABALHOS DE PEDRA

Colocañao de Butovaya

Colocañao de Butobetonnaya

Administrañao em ereñao de butovykh e poroes de butobetonnykh

As regras da conduñao fora de colocañao e demandas para sua qualidade