Приймання й складування збірних конструкцій

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

У кам'яних будинках використовують велике число збірних залізобетонних конструкцій і інших виробів. Щоб забезпечити надійність возводимых конструкцій і безпека їх монтажу, необхідно контролювати якість збірних елементів, забезпечувати правильне складування й зберігання виробів

Вступники на будівництво матеріали, вироби й конструкції перевіряють, щоб переконатися, що вони відповідають проекту (робітником кресленням), що діють технічним умовам. Свідченням виконання заводамитпостачальниками вимог нормативних документів по якості є паспорти, видавані підприємствомивиготовлювачем на кожну партію, що поставляється на будівництво, матеріалів і виробів

У паспорті на залізобетонні конструкції вказують найменування виробів технічним умовам. Умовна позначка (індекс) технічних умов, кількість виробів у партії. Указують дату виготовлення й приймання партії, марку бетону, відпускну міцність бетону (у відсотках від проектної) у момент приймання. Без паспортів забороняється відпускати виробу із заводу й ухвалювати на будівництві

Кожний виріб зі збірного залізобетону й бетону повинне мати видиме маркування, виконану незмивною фарбою за допомогою трафаретів або гумових штампів. На штампіемарці вказують марку підприємстваивиготовлювача, паспортний номер виробу, індекс. На виробах, у яких верх важко відрізнити від низу (плити, прямокутні балки), роблять напис "Верх" або у верхній частині пишуть букву "В", а в нижній - "Н". Штампи на таких виробах розташовують так, щоб підстава знака була звернена до нижньої поверхні виробу, що дозволяє судити про його робоче положення. При відсутності петель на елементах, монтируемых кранами, відзначають місця стропування у відповідності спроектом.

При прийманні конструкцій, що надходять на монтаж, їх якість перевіряють зовнішнім оглядом. Засвідчують, що виріб не має деформацій або інших ушкоджень (відколів), його лицьова поверхня (фактурний шар) відповідає вимогам проекту (колір, раковини, напливи). Вибірково контролюють відповідність проектним даним геометричних розмірів елементів, правильність розташування закладних деталей, випусків, борозен, ніш, отворів, що фіксують обладнань, чвертей, схоронність вмонтованих деталей санітарно-технічного, електротехнічного й іншого встаткування. Конструкції з відхиленнями, що перевищують допуск, або іншими серйозними дефектами бракують, про що становлять відповідний акт

Конструкції на складах установлюють на дерев'яні інвентарні підбивки й прокладки, розташовуючи їх у місцях, передбачених робочими кресленнями й позначених на елементах. Прокладки між виробами, що укладаються в штабель, розміщають одну над іншою по вертикалі. Товщину прокладок, яка повинна бути не менш 25мм, підбирають із таким розрахунком, щоб вышележащие елементи не опиралися на петлі або виступаючі частини нижележащих елементів. Підбивки звичайно мають перетин не менш 100 X 100мм.

Майданчика під штабелі на складах попередньо вирівнюють, ґрунт ущільнюють, щоб прокладки не просідали, інакше виріб буде опиратися не на підбивки, а на ґрунт і зламається через неправильний розподіл навантажень

Збірні бетонні й залізобетонні елементи укладають у штабелі по наступних схемах

Плити фундаментів (мал. 122, а) і блоки стін підвалів мають у розпорядженні штабелі висоту не більш 2600мм на підбивках і прокладках, які встановлюють на відстані 30...500 мм від торців блоків

Прямокутні ригелі (прогони) (мал. 122, б) висотою до 600мм укладають на ребро, не більш трьох рядів по висоті, з підбивками й прокладками, розташованими на відстані 500... 1000мм від торців; ригелі верхнього ряду в штабелях скріплюють між собою за монтажні петлі

Рис. 122. Штабеля залізобетонних конструкцій: а - фундаментні плити, б - ригелі, в - плити перекриттів, г - сходові марші

Рис. 122. Штабеля залізобетонних конструкцій:
а - фундаментні плити, б - ригелі, в - плити перекриттів, г - сходові марші

Багатопустотні плити перекриттів (мал. 122, в) і плити покриттів укладають у штабелі висотою не більш 2500мм плиском до 8...10 рядів залежно від міцності підстави складу; прокладки й підбивки розташовують перпендикулярно порожнечам на відстані 250...400мм від країв плити

Сходові марші (мал. 122, г) складируют щаблями нагору; висота штабелів 5...6 рядів. Підбивки й прокладки розташовують уздовж маршів на відстані 150...200мм від їхніх країв. Сходові майданчики розміщають у горизонтальнім положенні не більш ніж у чотири ряди по висоті, підбивки й прокладки встановлюють на відстані 150...200мм від торців

При укладанні виробів у штабелі стежать, щоб виробу й прокладки розташовувалися правильно у відповідності зі схемами - неправильне складування збірних елементів (мал. 123, а, б) неминуче приводить до них руйнуванню

Руйнування залізобетонних плит при неправильнім складуванні: а - підбивки розташовані не по одній вертикалі, б - три підбивки замість двох і не по одній вертикалі

Рис. 123. Руйнування залізобетонних плит при неправильнім складуванні:
а - підбивки розташовані не по одній вертикалі, б - три підбивки замість двох і не по одній вертикалі

Великопанельні перегородки розміром на кімнату (мал. 124) зберігають у вертикальнім або злегка похилім положенні в касетах або пірамідах. Опорні частини 4 пірамід мають невеликий нахил убік каркаса 1 піраміди, за рахунок чого утворюється прямий кут між пірамідою й опорою

Рис. 124. Складування панелей перегородок: 1 - каркас піраміди, 2 - драбина й огородження, 3 - панелі перегородок, 4 - опорна частина

Рис. 124. Складування панелей перегородок:
1 - каркас піраміди, 2 - драбина й огородження, 3 - панелі перегородок, 4 - опорна частина

Завдяки цьому встановлювані в піраміду панелі 3 опираються на настил опор піраміди всією площею торцевої грані, а не ребром, що виключає ушкодження граней панелей

Нетипові вироби (сходові майданчики, перемички, деталі огороджень) завозять на будівництва в контейнерах і зберігають на складі в окремі штабелях

Залізобетонні й бетонні деталі й блоки розміщають так, щоб їх заводське маркування можна було легко прочитати з боку проходу або проїзду, а монтажні петлі виробів, покладених у штабелі, були звернені догори.

Виробу зберігають в умовах їх, що виключають можливість, деформації, забруднення й ушкодження лицьових поверхонь (фактур).

Узимку не дозволяється укладати конструкції й деталі на підбивки й прокладки, покриті льодом; щоб на конструкціях не застоювалася вода, їх укладають із невеликим ухилом. Наскрізні отвори у виробах з бетону закривають від влучення снігу й утвору полої. Залізобетонні деталі періодично очищають від снігу, не допускаючи їх зледеніння


усі статті з розділу "Монтажні роботи при зведенні кам'яних будинків"

Загальні відомості й вимоги

Монтажні механізми, пристосування й інструменти

Приймання й складування збірних конструкцій

Підготовка елементів до підйому. Стропування

Підйом і установка конструкцій

Монтаж фундаментів і стін підвалів

Монтаж збірних залізобетонних елементів цегельних будинків по ходу кладки

Монтаж великопанельних перегородок

Монтаж перекриттів

Монтаж санітарно-технічних кабін, сміттєпроводу, ліфтових шахт

Вимоги до якості монтажу