Заходу щодо техніки безпеки на будівництвах

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Сучасні будівельні майданчики являють собою високомеханізоване виробництво, у якім беруть участь десятки спеціалізованих будівельних і монтажних організацій, на об'єктах застосовують сполучені методи ведення робіт. Щоб у цих складних умовах забезпечити безпека праці, необхідно всі роботи виконувати, керуючись проектом виробництва робіт

Заходу щодо техніки безпеки праці на будівництвах, спрямовані на створення безпечних умов праці, що як постійно працюють на будівельному майданчику, що так тимчасово працюють на ній

Територію будівництва в населених пунктах обгороджують щоб уникнути вільного доступу на неї сторонніх осіб. Споруджувані об'єкти, розташовані в населених місцях уздовж вулиць, проїздів і проходів загального користування, обгороджують забором. Якщо забір установлюють близько від споруджуваного об'єкта, то його роблять із захисним козирком над місцем проходу людей

Територія будівництва й робочі місця повинні бути досить освітлені

Будівельні майданчики обладнають санітарно-побутовими й санітарно-гігієнічними приміщеннями, які розташовують на майданчику з урахуванням мінімальних переходів від них до місць роботи

На території будівництва влаштовують внутрімайданчикові дороги, а місця проходів і проїздів позначають покажчиками. Зони, небезпечні для руху, обгороджують або виставляють на їхніх границях попереджувальні написи й сигнали, видимі вдень і вночі.

Проходи для робітників, розташовані на уступах, укосах і косогорах з ухилом більш 20°, обладнають драбинами або сходами з однобічним поруччям. У місцях переходу через канави, траншеї роблять містки шириною не менш 0,6м з поруччям висотою 1м.

Машини й устаткування розміщають на майданчику так, щоб не захаращувати проходи, підйоми. На машинах і механізмах повинні бути встановлені пристосування, що забезпечують безпеку праці. Особлива увага при цьому обертають на огородження частин, що рухаються, механізмів. Сигналізація на машинах повинна бути в справному стані. На машинах і в зоні їх роботи вивішують попереджувальні написи, знаки, плакати й інструкції з техніки безпеки

При використанні на будівництві баштових кранів стежать за справністю кранових шляхів. Стан шляхів щодня перевіряють, вчасно їх ремонтують. Непрацюючі крани повинні бути закріплені пристроями проти викрадення й відключені від джерел енергопостачання

Для захисту людей від поразки електричним струмом тимчасові електричні установки й мережі на будівництві виконують із ізольованим проведенням, його підвішують на висоті не менш 2,4м над робітниками місцями, 3,5м над проходами й 5 проїздами. Будівельні машини й механізми, електродвигуни, пускові апарати й інші обладнання на будівництві, які можуть виявитися під напругою, заземлюють відповідно до затверджених інструкцій з електробезпечності

Усі установки, що перебувають під напругою, постачають написами, що попереджають про небезпеку. До роботи з електрифікованими й пневматичними інструментами допускаються тільки особи, що пройшли виробниче навчання роботи, що й опанували правилами сними.

Муляри й монтажники на висоті повинні працювати у випробуваних і перевірених запобіжних поясах. Виконувати роботи на висоті з лісів, риштовання, колисок дозволяється толькс після перевірки цих засобів подмащивания производителел робіт або майстром

При електрозварювальних роботах робочі місця зварників, електропроводу й електроустаткування повинні бути обгороджені. На огородженнях вивішують попереджувальні плакати й напису. Корпуса електроустаткування, а елементи, що також зварюються конструкції й заземлюються

Забороняється вести зварювальні роботи в безпосередній близькості від вогненебезпечних і легко займистих матеріалів: бензину, гасу, клоччя, стружки

На висоті зварювальні роботи дозволяється вести, після того як будуть вжиті заходи проти загоряння настилів і падіння розплавленого металу на працюючі або минаючі внизу людей

При вітрі 6 балів і більше припиняють кам'яні й монтажні роботи на висоті й у відкритих місцях. Також не дозволяють працювати на висоті при ожеледі, грозі, тумані, що знижує видимість

Робочі місця мулярів і монтажників повинні бути захищені від ударів блискавок. Із цією метою влаштовують заземлення молниеприемники (громовідводи), які розташовують вище найбільш високих частин каркаса не менш чому на 6м. Справність заземлення перевіряють не рідше одного разу вмесяц.

Усі особи, зайняті на будівельно-монтажних роботах, повинні бути навчені прийманням надання першої долікарської допомоги при поразці людини електричним струмом. Незалежно від стану здоров'я потерпілого потрібно негайно викликати лікаря


усі статті з розділу " Техніка безпеки й протипожежні заходи на будівництві"

Організація служби техніки безпеки

Заходу щодо техніки безпеки на будівництвах