Розбивка в плані

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Розбивку осей будь-якого об'єкта, тобто закріплення на місцевості його положення, починають із виносу в натуру двох крайніх крапок, що визначають положення його найбільш довгої поздовжньої осі. Крапки виносять від найближчих пунктів геодезичної основи способом прямокутних або полярних координат, кутових або лінійних зарубок

Спосіб прямокутних координат (мал. 112, а) застосовують, якщо на майданчику є будівельна геодезична сітка. Вершини сітки, що утворюють фігури у вигляді квадратів або прямокутників, нумерують на разбивочном кресленні; довжина сторін сітки 50...40м. Осі будинку, що розбивається, АБВГ або спорудження повинні бути паралельні сторонам будівельної сітки. Відстані вказуються на кресленні

Розбивку виконують у такій послідовності. По створу між знаками 12 і 13 будівельної сітки відкладають відстань і фіксують на місцевості крапку Р. Від створу лінії 12...13 уточки Р.будують прямий кут. По перпендикуляру відкладають відстань, і фіксують крапку А.. Аналогічні побудови виконують від знака 14 будівельної сітки, і фіксують крапку Б.. По відомих відстанях між осями одержують інші крапки . і Г.). Таким же способом розбивають будинку й спорудження від існуючих будов або "червоних" ліній

Після переносу основних осей (мал. 112, б) і характерних крапок будинку на місцевість улаштовують обноску, яка служить для закріплення осей фундаментів, стін, колон і інших елементів будинку

Розбивка й закріплення осей будинку: а - схема розбивки від геодезичної сітки, б - осі будинку для розбивки на місцевості, в - перенесення осей на обноску; 1 - основні осі, 2 - контури зовнішніх стін будинку, 3 - контрольні осьові знаки, 4 - обноска, 5 - теодоліт, 6 - візирний промінь теодоліта; 1/А; 1/В; 5/А; 5/У - крапки перетинання основних осей

Рис. 112. Розбивка й закріплення осей будинку:
а - схема розбивки від геодезичної сітки, б - осі будинку для розбивки на місцевості, в - перенесення осей на обноску;
1 - основні осі, 2 - контури зовнішніх стін будинку, 3 - контрольні осьові знаки, 4 - обноска, 5 - теодоліт, 6 - візирний промінь теодоліта; 1/А; 1/В; 5/А; 5/В - крапки перетинання основних осей

Для обладнання обноски паралельно зовнішньому контуру будинку на відстані 2...3 м від його сторін провешивают лінії. У створі цих ліній установлюють на відстані З...3,5м друг від друга дерев'яні або інвентарні металеві стійки. Зовнішні грані стійок повинні перебувати в одній вертикальній площині. До стійок із зовнішньої сторони прикріплюють дошки товщиною 40...50мм, верх яких повинен перебувати в одній горизонтальній площині. Замість обноски дерев'яної, застосовують інвентарну металеву обноску із труб, які скріплюють муфтами й пересувними фіксуючими обладнаннями

На обноску закріплюють основні осі будинку. Для цього встановлюють теодоліт над якою-небудь крапкою, розташованої в створі осі, а на лінії візування наносять на обноску напрямку осей, відзначаючи їх номера фарбою. Закріпивши основні осі, наносять проміжні осьові лінії (фундаментів, стін і колон), отмеренные рулеткою по обноскові від основних осей

На випадок ушкодження обноски найбільш важливі осі закріплюють на місцевості. Для цього в їхньому створі на відстані 5...10м від майбутнього будинку встановлюють контрольні тимчасові знаки з осьовими ризиками, по яких контролюють розбивку осей у процесі провадження робіт. Осі можна закріплювати й на спорудженнях, розташованих поблизу споруджуваного будинку


усі статті з розділу "Геодезичні роботи на будівництвах"

Загальні відомості

Геодезичні прилади й інструменти

Разбивочные роботи, перенесення осей і оцінок

Геодезичний контроль якості будівельно-монтажних робіт