Будівельний трудовий процес

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Будівельний процес (зведення) об'єкта, називають будівельним виробництвом. До складу його входить ряд будівельно-монтажних робіт

Будівельні й монтажні роботи - це комплекс робіт, виконуваних на будівельному майданчику (об'єкті), результатом яких є зведені конструкції будинку й спорудження. Будівельно-монтажні роботи являють собою ряд будівельних трудових процесів, здійснюваних стосовно до конкретних і безупинно мінливих умов з метою одержання будівельної продукції, тобто готових будинків або споруджень. Прості трудові процеси виконують робочі однієї професії, складні - одночасно робітники різних професій. Наприклад, ланка мулярів виконує простий процес - веде кладку, а комплексна бригада, що полягає не тільки з мулярів, але й з робітників інших професій, - складний (комплексний) будівельний процес - зводить цегельні стіни будинку

Залежно від призначення будівельні трудові процеси бувають: основні, допоміжні й транспортні. ДО основним процесам ставляться такі, у результаті виконання яких, створюються частини споруджень або конструкцій, тобто будівельна продукція. ДО допоміжним процесам ставляться такі, за допомогою яких не створюється будівельна продукція, але вони необхідні для виконання основних процесів; до транспортним - роботи з переміщення матеріалів і готових деталей до споруджуваного об'єкта й до робочого місця. Транспортні процеси, виконувані при заготовці матеріалів і деталей на робочих місцях, називають також заготівельними

Будівельний трудовий процес - це сукупність операцій

Робоча операція - це частина будівельного процесу, при якій не міняються предмет, знаряддя праці й склад виконавців. Операція як найпростіша організаційно не ділена й технологічно однорідна робота не дає закінченої продукції, але необхідна для її одержання, наприклад розкладка цегли на стіні. РобітникомрБудівельникам доводиться виконувати ряд операцій послідовно одну за інший або навіть сполучати їх в один безперервний процес, щоб виконати який-небудь вид робіт

Робочі операції й будівельні трудові процеси бувають механізовані й ручні. Так, рити траншеї можна екскаватором (механізований процес) і вручну; наносити мастичную ізоляцію на изолируемую поверхня - вручну кистями й механізованим способом - напилюванням за допомогою компресорної форсунки

Механізовані роботи, виконувані як із часткової, так і з комплексною механізацією. Комплексно-механізовані роботи - це роботи, виконувані комплектом машин, механізмів і установок, що забезпечують механізацію всіх важких і трудомістких процесів і підібраних таким чином, щоб у результаті їх спільної роботи досягалася найвища для сучасного рівня техніки продуктивність праці. Наприклад, риття котловану екскаватором з навантаженням ґрунту в автосамоскиди й наступним переміщенням ґрунту у відвал автосамоскида - комплексно-механізований процес

Корінне підвищення технічного й економічного рівня будівельного виробництва, досягнення найвищої продуктивності праці можливо лише при здійсненні будівництва індустріальними методами. Під індустріалізацією будівництва розуміють організацію будівельного виробництва із застосуванням комплексно-механізованих процесів зведення будинків і споруджень і прогресивних методів будівництва із широким використанням збірних конструкцій високому ступеня заводської готовності


розділ "Відомості про частини будинків і виробництво будівельних робіт"

Класифікація будинків і вимоги до них:

Основні конструктивні елементи схем будинків:

 

Поняття про будівельні роботи, процеси й організації робочих ланок:

Види будівельно-монтажних робіт: