Документація на провадження робіт по будівництву

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Будівельно-монтажні роботи при будівництві будинків і споруджень виконують по робочих кресленнях, розроблених відповідно до затвердженого проекту

Проект розробляють для того, щоб установити основні технологічні, будівельні й архітектурно-планувальні рішення, визначити кошторисну вартість будівництва, техніко-економічні показники проектованого об'єкта

Робітники креслення, як складова частина проекту, призначають для того, щоб дати вичерпні пояснення прийнятих технічних рішень у вигляді планів, розрізів, монтажних схем, деталировочных креслень окремих конструктивних елементів будинків. По робочих кресленнях виготовляють збірні конструкції й виробу для споруджуваних будинків і споруджень; монтують будинку й спорудження зі збірних елементів або зводять на місці з будівельних матеріалів конструкції; виконують усі будівельно-монтажні роботи на будівництві

Робітниками кресленнями називають зображення будинків і споруджень у масштабі з необхідними розмірами, що дозволяють зводити їх у натурі. При виконанні кам'яних робіт користуються поэтажными планами, розрізами, монтажними схемами й специфікаціями

Поэтажные плани являють собою горизонтальний розріз будинку на рівні вікон і дверей. На планах цегельних будинків указують: товщину зовнішніх і внутрішніх стін, перегородок; розміри приміщень у чистоті; ширину віконних і дверних прорізів; місце розташування й розміри димових і вентиляційних каналів; прив'язку несучих стін до координаційних осей будинку

Розрізи - це зображення будинку, подумки розсіченого вертикальною площиною звичайно по сходовій клітці. На розрізах цегельних будинків указують: глибину й оцінку закладення фундаментів; висоту приміщень, віконних і дверних прорізів; оцінки рівня покладених перемичок, междуэтажных перекриттів, сходових маршів і майданчиків

Монтажні схеми - це креслення для укладання збірних конструкцій у проектне положення. На схемах указують маркування збірних елементів, їх кількість і прив'язку до координаційних осей будинку

У робочих кресленнях даються специфікації, у яких указують кількість необхідних матеріалів і деталей на той або інший конструктивний елемент, дані про потребу в деталях і конструкціях на будинок або спорудження вцелом.

Проект кошторису, робочі креслення й розроблені на їхній основі проекти провадження робіт є технічною документацією на будівництво й виробництво будівельно-монтажних робіт з об'єкта, що споруджується

Проект провадження робіт, розробляють на кожний будівельний об'єкт. Проект розробляється й для кілька однотипних, взаємозалежних об'єктів, наприклад, житлових будинків. Становлять проект на основі робочих креслень із урахуванням проекту організації будівництва вцелом.

У проекті провадження робіт указують способи виконання основних робіт і організації провадження робіт на даному об'єкті. До його складу входять:

  • календарний план провадження робіт по об'єкту; графік вступу будівельних матеріалів на об'єкт, конструкцій, деталей і напівфабрикатів;

  • графік руху робітників по професіях;

  • графік роботи монтажних кранів і інших основних будівельних машин;

  • будівельний генеральний план об'єкта й технологічні карти на складні види робіт і роботи, виконувані новими методами (на інші види робіт становлять схеми їх виробництва або використовують типові технологічні карти).

Ці карти містять найбільш доцільні економічні, технологічні й організаційні рішення. У них конкретно вирішуються питання про те, у якій послідовності, із застосуванням яких засобів механізації й інвентарних обладнань, слід виконувати роботи

У технологічних картах на виробництво кам'яних робіт приводять: витрати праці в людино-днях на весь обсяг робіт. А також змінне вироблення в кубічних метрах, потребное кількість машинонзмін, чисельний і кваліфікаційний склад бригади й ланок мулярів, із вказівкою схем розподілу будинку, на захватки й ділянки, розміщення риштовання, піддонів із цеглою і ящиків з розчином, розбивки поверху по ярусах. У технологічних картах відбиваються: відомість матеріалів, машин, інструмента, пристосувань, реманенту, необхідних для виконання кладки

А також графік виробництва будівельних робіт, вказівки по протипожежній безпеці й охороні праці

Будівельний генеральний план (стройгенплан) - це масштабна схема з показом споруджуваного будинку, місць розміщення відкритих і закритих складів, постійних і тимчасових доріг, побутових приміщень, що працюють кранів і т. д.

При будівництві цегельних будинків баштовий кран установлюють із боку зовнішнього або двірського фасаду. У зоні дії крана, певної вильотом гака, розміщають майданчика для складування цегли, зборень залізобетонних виробів, приймання розчину і т.д. Уздовж приобъектного складу проходить тимчасова або постійна дорога шириною не менш З...3,5м.

Контору виконроба, побутові приміщення (роздягальні, душові, приміщення для приймання їжі, обігріву і т.д.) розташовують поза зоною дії крана, недалеко від в'їзду на будівельний майданчик


усі статті з розділу "Організація виробництва й праці на будівництвах"

Технічна документація на провадження робіт по будівництву будинків

Керування будівельним виробництвом

Організація праці

Організація провадження робіт при зведенні будинків