Загальні відомості й вимоги

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Індустріалізація будівництва, в основу якої покладено заводське виготовлення, типізація й стандартизація конструкцій і деталей, змінила характер робіт на будівництвах. У кам'яних будинках велика кількість конструкцій виконують зі збірних залізобетонних деталей. Для доставки їх на будівництва, підйому й установки в проектне положення використовують різні транспортні засоби, монтажні механізми й пристосування. Щоб забезпечити надійність зведених конструкцій і безпека монтажу, необхідно ретельно контролювати якість збірних елементів, дотримувати вимог технології й проекту виробництва робіт

Проект монтажних робіт входить до складу загального проекту провадження робіт. У ньому втримуються вказівки про розміщення на приобъектном складі, способах і послідовності установки конструкцій, приводиться специфікація деталей і елементів, графіки їх завезення на майданчик і графіки монтажу

До початку монтажу збірних конструкцій повинні бути виконані всі попередні роботи, передбачені робочими кресленнями й проектом виробництва монтажних робіт. Наприклад, до монтажу фундаментів будинки повинні бути закінчені грабарства по підготовці траншів і котлованів, зроблена розбивка й закріплення осей фундаментів, зроблені тимчасові проїзди, заготовлені у відповідності зі схемою розкладки й монтажу елементи й деталі конструкцій, підготовлені монтажні механізми, пристосування інструменти

При монтажі будівельних конструкцій виконують ряд процесів. Найважливіші з них: перевірка стану конструкцій, обладнання риштовання для роботи монтажників на висоті, підготовка елементів до підйому, стропування конструкцій, підйом, установка, вивірка й закріплення конструкцій у проектнім положенні

Насамперед, забезпечують правильне розміщення й складування елементів конструкцій, а також монтажних пристосувань, реманенту й оснащення, установлюють у необхідних місцях покажчики й огородження небезпечних зон, написи й сигнали, що попереджають про небезпеки або заборонні рух. Збірні елементи складируют у місцях, передбачених стройгенепланом проекту провадження робіт. Не дозволяється притуляти великогабаритні конструкції до штабелів виробів, або стінам будинків

Монтажні механізми допускаються до експлуатації тільки після огляду й приймання

Усі вантажозахватні монтажні пристосування до початку застосування випробовують і постачають бирками із вказівкою вантажопідйомності, що допускається. Результати випробувань реєструють у спеціальних журналах. Перед початком робіт систематично оглядають застосовувані монтажні пристосування, перевіряючи їх справність

У процесі монтажу збірних конструкцій необхідно забезпечувати повну безпеку всіх працюючих у зоні дії піднімальних механізмів і установки конструкцій. Для цього роботи ведуть такими способами й у такій технологічній послідовності, яка передбачена проектом монтажних робіт і технологічними картами

Більшість будівельних машин мають електричний привід виконавчих механізмів. Для захисту обслуговуючого персоналу від поразки електричним струмом будівельні машини, механізми, електрифікований інструмент, а також рейкові шляху баштових самохідних кранів заземлюють. Працювати на кранах дозволяється особам, що пройшли спеціальний інструктаж, що й мають посвідчення інспекції на право керування краном даного типу

При установці монтируемой деталі (елемента) на місце кран повинен виконувати тільки один рух (операцію). Під час перерв у роботі забороняється залишати вантаж висячим на гаку крана

Усі, що рухаються частини будівельних машин (ремінні, шестеренні передачі, муфти з виступаючими болтами, гальма й фрикціони, вали й барабани), розташовані поблизу проходів і робочих місць, закривають знімними огородженнями

До вантажно-розвантажувальних і монтажних робіт допускаються робітники не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, вступний інструктаж і інструктаж безпосередньо на робочім місці по техніці безпеки. Крім інструктажу робітники на монтажних роботах повинні пройти в перший місяць роботи на будівництві навчання безпечним способом монтажу по спеціальній програмі, розробленої з урахуванням особливостей будівництва

При роботі на висоті монтажники повинні користуватися касками, запобіжними поясами, нековзним взуттям. Карабіни запобіжних поясів монтажники пристібають до стійких елементів або спеціально натягнутих сталевих канатів. Для перенесення інструмента й металовиробів (гайок, шайб) монтажники користуються спеціальними ящиками

Запобіжні пояси через кожні шість місяців випробовують на міцність стаціонарним навантаженням 3кн. На кожному поясі проставляють його номер і дату випробування. Забороняється користуватися поясами, що не пройшли чергового випробування

При зведенні будинків забороняється працювати й перебувати робітником на тих захватках, над якими ведеться монтаж конструкцій на вышележащих поверхах, а також у зоні переміщення кранами елементів і монтажних кондукторів (незалежно від числа змонтованих перекриттів). Зони, де ведуться роботи, обгороджують і в них вивішують попереджувальні написи

При монтажі збірних конструкцій дотримують наступних правил:

 • Перед підйомом конструкцій перевіряють надійність закріплення монтажних петель, закладних деталей і якість виробів у цілому;

 • Виробу з дефектами до монтажу не допускаються;

 • Не допускається піднімати краном деталі, затиснуті іншими елементами або примерзлі до землі;

 • Конструкції переміщають у горизонтальному напрямку на висоті не менш 1м над будь-якими предметами;

 • Забороняється переносити конструкції краном під робочим місцем монтажників, а також над захваткою, де ведуться інші будівельні роботи;

 • Елементи подають краном до місця монтажу із зовнішньої сторони будинку;

 • Подаваний елемент ухвалюють, коли він перебуває в 20...30див від місця установки, при цьому монтажники не повинні перебувати між елементом і краєм перекриття або стіни;

 • Елементи встановлюють без поштовхів, не допускаючи ударів по інших конструкціях;

 • При необхідності повторної установки елемента розчин очищають лопатою з довгою рукояткою; не допускається використовувати для цієї мети кельму;

 • Установлені елементи звільняють від стропів після їхнього постійного або тимчасового закріплення; тимчасові кріплення знімають із установлених і вивірених елементів тільки після постійного закріплення цих елементів;

 • Такі операції, як закріплення монтируемых елементів, расстроповка, обладнання кріплень, закладення стиків, монтажники виконують із робочих майданчиків, катучих драбин або монтажних столиків;

 • При розвантаженні із транспортних засобів елементи піднімають на висоту 20...30див для перевірки надійності такелажа й міцності закріплення монтажних петель, після чого такелажники перевіряють стропування й продовжують підйом деталі. При вивантаженні елементів із транспортних засобів шофер повинен виходити з кабіни, забороняється переміщати вантаж над нею;

 • По ходу монтажу незаповнені прорізи будинку закривають інвентарними щитами або в прорізах улаштовують тимчасові огородження;

 • На робочих місцях монтажників не повинне бути сторонніх предметів;

 • Подмости обладнають пристосуваннями, що забезпечують безпека робіт;

 • Монтажникам забороняється ходити по ригелях і стінам;

 • На будівельному майданчику повинні бути освітлені ввечері й уночі проїзди, проходи, сходи, склади виробів і робітники

усі статті з розділу "Монтажні роботи при зведенні кам'яних будинків"

Загальні відомості й вимоги

Монтажні механізми, пристосування й інструменти

Приймання й складування збірних конструкцій

Підготовка елементів до підйому. Стропування

Підйом і установка конструкцій

Монтаж фундаментів і стін підвалів

Монтаж збірних залізобетонних елементів цегельних будинків по ходу кладки

Монтаж великопанельних перегородок

Монтаж перекриттів

Монтаж санітарно-технічних кабін, сміттєпроводу, ліфтових шахт

Вимоги до якості монтажу