Геодезичний контроль монтажних робіт

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Для забезпечення надійності й високої якості возводимых будинків і споруджень велике значення має постійний геодезичний контроль точності зведення конструкцій, установки збірних елементів у проектне положення. При цьому поетапно по видах елементів, захваткам, поверхам виконують виконавчу зйомку - геодезичну перевірку фактичного положення їх у плані й по висоті

Правильність зведення кладки й установки збірних конструкцій перевіряють за допомогою геодезичних приладів і шаблонів по раніше нанесених ризиках і оцінкам. Наприклад, при вивірці фундаментів теодоліт установлюють над осьовим знаком обноски або крайнього фундаменту й наводять хрест ниток труби на відповідний знак у протилежному кінці будинку. Потім, поступово повертаючи трубу, переміщають хрест ниток на всі, що перевіряються фундаменти й фіксують на них фактичне положення осей. Після вивірки осі одного ряду рулеткою вимірюють відстань між рядами фундаментів і фундаментами ряду; при цьому для зменшення помилок рулетку розтягують на всю довжину, розмічаючи по ній розташування проміжних фундаментів. Поперечні осі фундаменту перевіряють, повертаючи на 90° трубу теодоліта, який установлює по черзі в центру кожного фундаменту на осі першого поздовжнього ряду

Положення фундаментів по висоті контролюють нівеліром щодо тимчасових реперів, розташованих поблизу споруджуваного будинку. Оцінки тимчасових реперів установлюють по основних реперах об'єкта. Фундаменти нівелюють тільки групами, одночасно по одному або декільком рядам

Усі результати вимірів - дійсні положення осей, розміри між фундаментами - наносять на виконавчу геодезичну схему

При зведенні надземної частини будинків за допомогою геодезичних приладів перевіряють вертикальність (прямовисність) стін і інших конструкцій, горизонтальність перекриттів дотримання проектних розмірів між осями несучих конструкцій (стін).

Вертикальність стін, кутів будинку, тобто відхилення від їхніх проектних осей, перевіряють теодолітом, переносячи разбивочные осі на рівень возводимого поверху прийманнями, показаними на мал. 131. Відхилення фактичних осей стін від їхнього проектного положення визначають вимірами від перенесених осей

Установка склянки під колону: а - опускання на місце, б - вивірка, 1 - кілочки, 2 - ризику, 3 - блок

Рис. 131. Установка склянки під колону:
а - опускання на місце, б - вивірка, 1 - кілочки, 2 - ризику, 3 - блок

Горизонтальність перекриття перевіряють нівелюванням його по кутах і в місцях перетинання основних осей будинку. Різниця між середнім рівнем і найвищими й нижчими крапками і є відхилення від горизонтальності перекриття

До монтажу перекриття нівелюють поверхня кладки, на яку повинні опиратися панелі перекриттів. Виходячи з найвищої крапки й мінімально припустимої товщини шару постелі з розчину під укладання панелей, визначають фактичну оцінку рівня монтажного обрію, по якім і ведуть укладання панелей перекриття в межах секції будинку


усі статті з розділу "Геодезичні роботи на будівництвах"

Загальні відомості

Геодезичні прилади й інструменти

Разбивочные роботи, перенесення осей і оцінок

Геодезичний контроль якості будівельно-монтажних робіт