Вплив якості швів кладки на її міцність

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Гарне заповнення горизонтальних і вертикальних швів розчином, рівномірне ущільнення й однакова товщина швів, правильна перев'язка забезпечують високу міцність кладки. Низька якість кладки, застосування розчинів, не відповідних до вимог проекту, можуть привести до руйнування кладки

Чому товстіше шов, тем сутужніше досягтися рівномірної його щільності й тем більшою мірою цегла працює в кладці на вигин і зріз. При товстих швах збільшується деформація й знижується міцність кладки. Тому для кожного виду кладки встановлена певна товщина швів, збільшення якої знижує міцність конструкцій. Наскільки якість кладки характеризується рівномірністю заповнення розчином і ущільнення горизонтальних швів, можна бачити на прикладі одного з випробувань. Одночасно з того самого цегли й розчину виконували кладку висококваліфіковані муляри й муляри низької кваліфікації. Межа міцності кладки, виконаної висококваліфікованими мулярами, виявився 5 Мпа, мулярами низької кваліфікації - 2,8 Мпа, тобто в 1, 8 рази менше.

Щільність кладки обумовлює такі якості кам'яних конструкцій, як висока вогнестійкість, більша в порівнянні з іншими матеріалами хімічна стійкість, опірність атмосферним впливам і, як наслідок цього, більша довговічність. У той же час більша щільність збільшує теплопровідність кладки, тому нерідко зовнішні цегельні стіни будинків доводиться робити набагато товстіше, чим це потрібно за умовами міцності й стійкості

При зменшенні щільності кам'яних матеріалів з 1800 (кладка з керамічної цегли) до 800кг/див2 (камені з ніздрюватого бетону) товщина стін і потреба в матеріалах зменшуються на 55%, а маса стін - на 80%. Це значить, що для кладки вигідно застосовувати матеріали більш низької щільності (пустотілі, пористі), що володіють гарними теплотехнічними властивостями

На теплотехнічні властивості кам'яних конструкцій впливає також якість кладки: стіни з погано заповненими розчином швами легко продуваються й промерзають узимку.


усі статті з розділу "Загальні відомості про кам'яну кладку"

Види й призначення кладки

Правила разрезки й елементи кам'яної кладки:

Міцність і стійкість кам'яної кладки: