Організація робіт при зведенні будинків

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Провадження робіт при зведенні будинків організують відповідно до календарного плану (графіком) виробництва, графіками забезпечення матеріалами, конструкціями, механізмами, робочими кадрами й технологічними картами на основні види будівельно-монтажних робіт. При цьому в основу організації й послідовності робіт закладають потоковість, безперервність і рівномірність основних провідних робіт як у цілому по будинкові, так і по його частинах (етапам, захваткам) з послідовним переходом робочих бригад і механізмів по цим ділянкам

Така організація робіт забезпечує підвищення продуктивності праці, розширює можливості сполучення робіт і скорочення тривалості будівництва

Процес зведення будинку ділять на ряд циклів, що поєднують родинні (сполучені) роботи. Це дозволяє розділити будівництво на ряд етапів, що самостійно завершуються, полегшує комплектування будівництва робочими кадрами й забезпечення його матеріалами, конструкціями, механізмами. Увесь комплекс робіт, виконуваних при зведенні будинку, ділять на нульовий цикл, надземний, оздоблювальний і спеціальний

Нульовий цикл, включає роботи нижче нульової оцінки: обладнання водостоків і дренажів, мережі автомобільних доріг і проїздів, уривку котлованів, траншів, зведення фундаментів і стін підвалів; підготовку під підлоги; обладнання сходів і приямків у підвалах і перекриттів над підвалами; обладнання кранових шляхів і монтаж будівельних машин

Наземний цикл – це роботи зі зведення каркаса (коробки) будинку, стін, перегородок. А також сходів, перекриттів, конструкцій даху

Оздоблювальний цикл охоплює штукатурні, лицювальні, малярські, шпалерні й скляні роботи, а також обладнання покриттів підлог

Спеціальний цикл, містить у собі ряд робіт - обладнання внутрішніх мереж і установку приладів водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, газифікації, електропостачання. А також слабкострумові роботи (телефонізація, радіофікація, часофикация, сигналізація).

Усередині кожного циклу встановлюють таку послідовність робіт, при якій передбачають максимальне сполучення робіт у часі з неухильним дотриманням правильної технології, високої якості робіт і вимог техніки безпеки. Так, при роботах нульового циклу котлован розбивають на ділянки, на яких послідовно роблять усі роботи. Це має особливо велике значення при провадженні робіт у зимових умовах, коли відрив від обладнання фундаментів і зворотного засипання може привести до проморожування дна котловану або траншів

Надземні роботи починають після закінчення нульового циклу. До зведення надземної частини будинків у відповідності з будівельним генеральним планом обладнають майданчика для зберігання матеріалів, деталей і конструкцій, установлюють необхідні механізми й інвентарні обладнання

Для приймання й складування кожного виду матеріалів і конструкцій відводять місце на будівельному майданчику з таким розрахунком, щоб на транспортування їх до робочих місць доводилося затрачати якнайменше праці й часу. Також вибирають місця для приймання й перевантаження із транспортних засобів розчину. Зони складування матеріалів ( по їхніх видах) відокремлюють друг від друга наскрізними проходами шириною не менш 1м.

У кожній зоні матеріали й виробу укладають, групуючи в штабелі по марках таким чином, щоб їх легко було знайти під час роботи. Штабеля матеріалів розміщають із інтервалами друг від друга шириною 0,7м, щоб забезпечити зручний підхід і стропування вантажу (матеріалу), безпека праці робітників. При великій кількості однотипних виробів, рекомендується, у місцях складування матеріалів, установлювати покажчики серій і марок виробів

Для баштових кранів прокладають рейкові шляхи. Для гусеничних кранів або пневмоколісних, вирівнюють проходи. Потім установлюють крани, підйомники й інші вантажопідйомні машини. Перед пуском в експлуатацію їх оглянуть і випробовують згідно з діючими правилами

Основні роботи з кожного циклу відповідно до принципу потоковості організують по захватках. При будівництві житлових будинків із цегельними стінами й междуэтажными перекриттями зі збірного залізобетону кам'яні роботи виконують методом поперечних поверхвзахваток. Сутність його полягає в тому, що будинок у плані ділять на кілька захваток однакових по трудомісткості. На кожній захватці викладають стіни на висоту поверху спочатку з междуэтажных перекриттів, а потім з інвентарного риштовання: у першу зміну зводять стіни, у другу - переставляють або нарощують подмости. По закінченню кладки на першій захватці муляри переходять на другу, а на першої монтажники встановлюють панелі перегородок і плити перекриттів. Надалі процес роботи повторюється. Число захваток у межах поверху залежить від розміру будинку. Звичайно за захватку ухвалюють частину будинку, рівну секції будинку. Кожну поперечну захватку можна ділити на дві ділянки. Будівельно-монтажні роботи при цьому виконують одночасно на обох ділянках: поярусно зводять кладку стін на кожній ділянці або монтують конструкції

Цегельну кладку стін кожного поверху будинку виконують у три яруси ланками, закріпленими за певними ділянками, що забезпечує поосевую спеціалізацію і їх відповідальність за якість роботи виконавців


усі статті з розділу "Організація виробництва й праці на будівництвах"

Технічна документація на провадження робіт по будівництву будинків

Керування будівельним виробництвом

Організація праці

Організація провадження робіт при зведенні будинків