Правила разрезки

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Діючі на кладку сили сприймаються головним чином каменем, тому що розчин у кладці менш міцний, чому зв'язані їм камені. Камені добре пручаються тільки стискальним зусиллям і, щоб використовувати цю властивість, їх розташовують у кладці відповідно до правил разрезки.

Щоб уникнути вигину й сколювання камені укладають один на інший так, щоб вони стикалися, можливо, більшою площею - найбільшими гранями. Так, якщо камінь А. (мал. 9, а) при укладанні на камінь Б. опирається тільки у двох крапках, то під впливом зовнішнього навантаження Р.він може прогнутися й навіть зламатися (мал. 9, б). Камінь А. може й не одержати зламу, але тому що тиск від нього передається тільки у двох крапках, те саме в них камені А и Б можуть роздробитися. Тому для рівномірної передачі тиску від одного каменю іншому необхідно, щоб кожний з них опирався на нижележащий не в окремих крапках, а всією поверхнею граней (мал. 9, в). Якщо поверхні зіткнення перпендикулярні діючому на камінь зусиллю, то камені будуть працювати тільки на стиск. Із цього випливає перше правило разрезки кладки: постелі каменів повинні бути перпендикулярні силам, що діють на кладку, а камені в кладці повинні розташовуватися горизонтальними рядами

Кам'яна кладка: а - насухо без навантаження, б - те ж, під навантаженням, в - на розчині, під навантаженням

Рис. 9. Кам'яна кладка:
а - насухо без навантаження, б - те ж, під навантаженням, в - на розчині, під навантаженням

У кожному ряді камені укладають так, щоб не відбулося їхнє зрушення. Якщо бічні поверхні каменів нахилені до обрію (мал. 10), то такі камені в кладці утворюють клини 3, які розсунуть камені 2 і 4. Щоб уникнути цього необхідно, щоб площини, що розмежовують одні камені від інших, були перпендикулярні постелям. У той же час якщо дві бічні площини, що розмежовують камені, не будуть перпендикулярні зовнішнім поверхням стін, а дві інші бічні площини не будуть перпендикулярні першим, то камені /, наприклад гострі кути, що мають, у зовнішньої поверхні, можуть випасти з ряду й порушити цілісність кладки

Кладка, розрізана похилими площинами каменів

Рис. 10. Кладка, розрізана похилими площинами каменів


усі статті з розділу "Загальні відомості про кам'яну кладку"

Види й призначення кладки

Правила разрезки й елементи кам'яної кладки:

Міцність і стійкість кам'яної кладки: