Послідовність кладки

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Ряди цегли починають викладати із зовнішньої версти. Кладку будь-яких конструкцій і їх елементів (стін, стовпів, обрізів, напусків), а також укладання цегли під опорними частинами конструкцій незалежно від системи перев'язки починають і закінчують тычковыми рядами цегл

Застосовують порядний, східчастий і змішаний способи кладки

Порядний спосіб найбільш простий, але трудомісткий. До кладки кожного наступного ряду приступають лише після укладання верст і забутки. Цей спосіб застосовують переважно при однорядній системі перев'язки (мал. 40, а). Однак, щоб про - легчить праця муляра, рекомендується трохи змінити послідовність кладки: після тычковых цегл 1 зовнішньої версти укладають ложковые цегли другого ряду зовнішньої версти 2, потім - внутрішні версти 3, 4 і забутку 5 стіни. У цьому випадку, муляр рідше перемикається, із зовнішніх верст кладки на внутрішні версти

Східчастий спосіб (мал. 40, б) полягає в тому, що спочатку викладають тычковую версту першого ряду й на ній зовнішні ложковые версти від другого до шостого ряду, потім внутрішню тычковую версту 7 і порядно п'ять рядів внутрішньої версти (8; 10, 12, 14, 16) і забутки (9, 11, 13, 15 і 17).

Максимальна висота щабля при цій послідовності становить шість рядів. Цей спосіб рекомендується при багаторядній перев'язці кладки

Змішаним способом (мал. 40, в, г) викладають стіни при багаторядній перев'язці. Перші сім - дев'ять рядів кладки викладають порядно. При висоті кладки 0,6...0,8м, починаючи з восьмого - одинадцятого рядів, застосовують східчастий спосіб, тому що продовжувати кладку порядним способом, особливо при товщині стін дві цегли й більш, стає важко (мал. 40, д). У цьому випадку муляр, викладаючи верхні ряди зовнішніх верст, може опиратися на нижні щаблі кладки (мал. 40, е), що значно полегшує його праця

Послідовність кладки цегли (показана цифрами) і положення муляра при кладці: а - порядним способом і однорідній перев'язці, б - східчастим способом і пятирядной перев'язці, в, г - змішаним способом і пятирядной перев'язці (буквою "П" позначені ряди, що укладаються муляром 2гго розряду), д - порядним способом, е - східчастим способом багаторядної перев'язки

Рис. 40. Послідовність кладки цегли (показана цифрами) і положення муляра при кладці:
а - порядним способом і однорідній перев'язці, б - східчастим способом і пятирядной перев'язці, в, г - змішаним способом і пятирядной перев'язці (буквою "П" позначені ряди, що укладаються муляром 2гго розряду), д - порядним способом, е - східчастим способом багаторядної перев'язки


усі статті з розділу "Цегельна кладка"

Система перев'язки кладки

Процес цегельної кладки

Транспортування, складування, подача й розкладка цегли на стіні

Подача, розстеляння й розрівнювання розчину

Способи й послідовність кладки. Види розшивки швів

Кладка стін і кутів

Кладка стовпів і простінків

Армована цегельна кладка

Кладка перемичок, колодязів

Обладнання деформаційних швів

Робоче місце мулярів

Організація праці мулярів

Поетапний контроль і вимоги до якості кладки. Загальні вимоги

Особливості зведення кам'яних конструкцій у сейсмонебезпечних зонах

Правила технічної безпеки