Поетапний контроль і вимоги до якості кладки

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Загальні вимоги. Кладку стін і інших конструкцій із цегли виконують відповідно до Правил виробництва й приймання робіт, згідно з Будівельними Нормами й Правилам, дотримання яких забезпечує необхідну міцність возводимых конструкцій і висока якість робіт

Під час роботи муляр стежить за тим, щоб застосовувалися цегла й розчин, зазначені в робочих кресленнях, а горизонтальні й вертикальні шви були добре (повністю) заповнені розчином. Не можна допускати пустошовки у вертикальних швах у тілі кладки. Це послабляє її, знижує довговічність. По ходу кладки муляр регулярно перевіряє перев'язку й шви кладки, вертикальність, горизонтальність і прямолінійність поверхонь і кутів, установку закладних деталей і зв'язків, якість поверхонь кладки, малюнок і розшивку швів, добір цегли для зовнішньої версти неоштукатуреної кладки з рівними крайками й кутами

Для перевірки якості кладки муляр користується наявними в його розпорядженні інструментами й пристосуваннями

Перевірка правильності цегельної кладки: а - кута між зовнішньою й внутрішньою стіною косинцем, б, в - стіни правилом і рівнем, г - кута кладки схилом

Рис. 74. Перевірка правильності цегельної кладки:
а - кута між зовнішньою й внутрішньою стіною косинцем, б, в - стіни правилом і рівнем, г - кута кладки схилом

Правильність закладки кутів будинку (мал. 74, а) контролюють дерев'яним косинцем, горизонтальність рядів стіни - правилом і рівнем (мал. 74, б) не рідше двох раз на кожному ярусі кладки. Для цього правило кладуть на кладку, ставлять на нього рівень і, вирівнявши його по обрію, визначають відхилення кладки від горизонталі. Якщо вона не перевищує встановленого допуску, відхилення усувають при кладці наступних рядів

Вертикальність поверхонь стін (мал. 74, в) і кутів (мал. 74, г) кладки перевіряють рівнем і схилом не рідше двох раз на кожному ярусі кладки. Відхилення, що не перевищують, що допускаються, виправляють при наступній кладці ярусу або поверху. Відхилення осей конструкцій усувають у рівнях междуэтажных перекриттів

Періодично перевіряють товщину швів. Для цього вимірюють п'ятьшшість рядів кладки й визначають середню товщину шва, наприклад, якщо при вимірі п'яти рядів кладки стіни її висота виявилася 400мм, те середня висота одного ряду кладки буде 400:5 = 80мм, а середня товщина шва за винятком товщини цегли складе 80 - 65 = 15мм. Середня товщина горизонтальних швів цегельної кладки в межах висоти поверху повинна становити 12мм, вертикальних - 10мм. При цьому товщина окремих вертикальних швів повинна бути не менш 8 і не більш 15мм, горизонтальних не менш 10 і не більш 15мм. Стовщення швів проти передбачених правилами можна допускати лише у випадках, застережених проектом; при цьому розміри стовщених швів повинні вказуватися в робітників кресленнях

Правильність повноти заповнення швів (вертикальних і горизонтальних) розчином перевіряють, виймаючи в різних місцях окремі цегли выложенного ряду (не рідше трьох раз по висоті поверху).

Під час кладки слід також перевіряти на відповідність проекту:

  • місця обпирання прогонів, балок, перемичок, плит перекриттів на стіни, стовпи й пілястри і їх закладення в кладці;
  • закріплення в кладці збірних карнизів, балконів і інших консольних конструкцій;
  • покладену в кам'яні конструкції арматури;
  • обладнання деформаційних швів, димових і вентиляційних каналів кріплення тонких стін і перегородок до капітальних стін, до каркаса будинку

Після закінчення кладки кожного поверху слід проводити інструментальну перевірку горизонтальності й оцінок верху кладки незалежно від проміжних перевірок горизонтальності її рядів

У тих випадках, коли відхилення перевищують, що допускаються, питання про продовження робіт вирішують разом із проектною організацією. Якщо проектна організація дозволяє не переробляти кладку, вона вказує конкретні способи виправлення дефектів

У суху, жарку й вітряну погоду цегла перед укладанням рясно змочують водою, а керамічна цеглу занурюють у воду для того, щоб відбувалося краще зчеплення розчину й нормальне його твердіння. Це особливо важливо для кладки в сейсмічних районах і виконуваної на розчинах із цементними в'язкими складами

При перервах у роботі верхній ряд кладки повинен залишатися не прикритим розчином. Продовження кладки після перерви необхідно починати з поливу водою поверхні раніше выложенной кладки. Така вимога викликана тим, що суха цегла після укладання на розчин швидко відсмоктує з нього воду й зміст води в розчині виявляється недостатнім для нормальної гідратації цементу. У результаті частина в'язкого речовини в розчині без взаємодії з водою залишається невикористаної, а міцність розчину й зчеплення його із цеглою різко знижуються. Необхідність зволоження цегли перед укладанням у конструкцію й ступінь зволоження визначає будівельна лабораторія

, Що Допускаються відхилення при цегельній кладці (показані пунктирними лініями): а - стін, б - стовпів

Рис. 75. Що допускаються відхилення при цегельній кладці (пунктирними лініями):
а - стін, б - стовпів

Правилами виробництва й приймання робіт установлене, що допускаються відхилення в розмірах і положенні кам'яних конструкцій (мал. 75) відносно разбивочных осей і проектних розмірів


усі статті з розділу "Цегельна кладка"

Система перев'язки кладки

Процес цегельної кладки

Транспортування, складування, подача й розкладка цегли на стіні

Подача, розстеляння й розрівнювання розчину

Способи й послідовність кладки. Види розшивки швів

Кладка стін і кутів

Кладка стовпів і простінків

Армована цегельна кладка

Кладка перемичок, колодязів

Обладнання деформаційних швів

Робоче місце мулярів

Організація праці мулярів

Поетапний контроль і вимоги до якості кладки. Загальні вимоги

Особливості зведення кам'яних конструкцій у сейсмонебезпечних зонах

Правила технічної безпеки