Інструменти й пристосування

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Кожну робочу операцію в процесі кладки виконують певними інструментами

Основні інструменти: кельма, розчинна лопата, розшивка, молотокккирочка.

Кельма (мал. 21, а) - відшліфована по обидва боки сталева лопатка з дерев'яною ручкою - призначена для розрівнювання розчину по кладці, заповнення розчином вертикальних швів і підрізування у швах зайвого розчину

Розчинна лопатка (мал. 21, 6) служить для подачі й розстеляння розчину на стіні, перемішування його вящике.

Розшивками (мал. 21, в) обробляють шви, тобто надають їм певну форму. Профіль поперечного переріза й розміри розшивок підбирають відповідно до заданої форми й товщиною швів

Молоток-Кирочку (мал. 21, г) муляр використовує при рубанні цілої цегли на неповномірні цегли й при теске їхнім

Шабровка (мал. 21, д) призначена для очищення вентиляційних і димових каналів від розчину, що виступив зі швів, а також для більш повного заповнення розчином і загладжування швів у каналах. На сталевій ручці швабровки внизу, закріплена між фланцями гумова пластина розміром 140Х1X 140X10(12)мм, яка є робітником органом

Інструменти для цегельної кладки: а - кельма, б - розчинна лопата, в - розшивка для опуклих і ввігнутих швів, г - молоток-кирочка, д - швабровка

Рис. 21. Інструменти для цегельної кладки:
а - кельма, б - розчинна лопата, в - розшивка для опуклих і ввігнутих швів, г - молоток-кирочка, д - швабровка

Якість кладки перевіряють контрольно-вимірювальними інструментами (мал. 22): схилом, рівнем, правилом, косинцем, шнуромчпричалкой.

Схили, що полягають зі сталевого конусоподібного корпуса, крученого шнура й алюмінієвої планки, (мал. 22, а) служать для перевірки вертикальності стін, простінків, стовпів і кутів кладки, тобто для провешивания кладки. Схили масою 200...400г призначають для перевірки правильності кладки по ярусах і в межах висоти поверху, 600... 1000г - для перевірки зовнішніх кутів будинку в межах висоти декількох поверхів

Контрольно-вимірювальні інструменти: а - схил, б - рулетка, в - складаний метр, г - косинець, д - будівельний рівень, е - дюралюмінієве правило

Рис. 22. Контрольно-вимірювальні інструменти:
а - схил, б - рулетка, в - складаний метр, г - косинець, д - будівельний рівень, е - дюралюмінієве правило

Будівельний рівень застосовують для перевірки горизонтальності й вертикальності кладки. Довжина рівня 300, 500 або 700мм. Корпус рівня - з алюмінієвого сплаву, на корпусі укріплено дві скляні трубки-ампули, вигнуті по кривій великого радіуса, наповнені незамерзаючою рідиною так, що в них залишається невеликий повітряний пухирець. При горизонтальнім положенні рівня пухирець, піднімаючись нагору, зупиняється посередині між розподілами ампули. Зсув пухирця вліво або вправо від цього положення показує, що поверхня, на яку встановлений рівень, не горизонтальна, і чим більше її нахил до обрію, тим більше зміщається пухирець від середнього положення. Завдяки тому, що трубки розташовані у двох напрямках, рівнем можна перевіряти не тільки горизонтальні, але й вертикальні площини

Правило являє собою отфугованную дерев'яну рейку перетином 30X80мм, довжиною 1,5...2м або дюралюмінієву рейку спеціального профілю довжиною 1,2м, призначену для перевірки лицьової поверхні кладки

Дерев'яний косинець 500Х700 застосовують для перевірки прямоугольности кутів, що закладаються. Для кам'яних робіт застосовують також металеві косинці з уголкового профілю

Рулетка й складаний метр - міряльні інструменти, якими розмічають осі й положення конструкцій, роблять контрольні виміри кладки

Для забезпечення якісного виконання кам'яної кладки й підвищення продуктивності праці мулярів використовують малогабаритні ручні пристосування

Причальні скоби (мал. 23, а) для закріплення причального шнура. Скоби По Образної форми із пруткового сталевого профілю із загостреними кінцями або з листової сталі (мал. 23, б) закріплюють у швах кладки, а скоби з листового металу надягають на цеглу, покладений плиском.

Проміжні маяки (мал. 23, в) - тимчасові підбивки, які встановлюють під причальний шнур, щоб він не провисав, у вигляді прямокутної коробки або звареної рами. Маяками, установлюваними на кладці через 4...6м, фіксують положення натягнутого шнураипричалки у вертикальній і горизонтальній площині

Пристосування для кладки: а - скоба ПаОбразна, б - скоба з листової сталі, в - проміжний маяк, г - причальний шнур у корпусі, 1 - шнурчпричалка, 2 - зварена коробка, 3 - ручка, 4 - роликикфіксатори шнура, 5 - упори

Рис. 23. Пристосування для кладки:
а - скоба ПаОбразна, б - скоба з листової сталі, в - проміжний маяк, г - причальний шнур у корпусі;
1 - шнурчпричалка, 2 - зварена коробка, 3 - ручка, 4 - роликикфіксатори шнура, 5 - упори

Шаблони у вигляді дерев'яних або металевих лінійок, призначені для розмітки віконних і дверних прорізів, розмітки димових і вентиляційних каналів і інших частин кладки

Шнур- причалка (мал. 23, г) - кручений шнур товщиною 3мм, який натягають при кладці верст між порядовками й маяками як орієнтир для забезпечення прямолінійності й горизонтальності рядів кладки, а також однакової товщини горизонтальних швів. За допомогою шнураипричалки, муляр визначає, яке положення повинен мати кожна цегла, що укладається вверсте.

Порядовки - пристосування з куточків, труб або дерев'яних рейок. На порядовках нанесені розподіли, горизонтальних рядів кладки: 77мм - для одинарного ряду, 100мм - для стовщеного цегли. Порядовки призначені для прикріплення до них при кладці причального шнура й забезпечення вертикальності й горизонтальності рядів кладки. Металеві порядовки довжиною до 1,8м, застосовують у якості кутових, а дерев'яні порядовки, довжиною до 3м (на поверх) у якості проміжних

Кутові металеві порядовки (мал. 24) служать шаблоном ( для рядів кладки), який при правильній установці ( по схилу) і твердім закріпленні забезпечує вертикальність кладки. Закріплюють порядовки скобами (мал. 24, а) із гвинтовим затиском 3, або гаками 7 (мал. 24, б), вставленими в отвори 8 для кріплення причального шнура до порядовке, а іншим кінцем у шви кладки. Порядовки встановлюють до початку кладки на кутах будинку в місцях примикання стін, а на протяжних ділянках - через кожні 10...12м.

При установці металевої порядовки спочатку у вертикальному шві кладки закріплюють одну скобууструбцину 2, а через 3...4 ряду кладки - іншу (мал. 24, а). Потім між установленими скобамиуструбцинами й кладкою вставляють порядовку й регулювальними гвинтами притискають її до кладки й регулюють вертикальне положення. Правильність установки перевіряють схилом. Після вивірки порядовки натягають причальний шнур. Знімають порядовку (мал. 24, в) правилом 9, надягнутим на вороток гвинтового затиску 3 клямки-струбцини. Обертанням воротка послабляють скобу й витягають зі шва

Порядовки: а - установка й вивірка зовнішньої кутовий металевої порядовки, б - те ж, усередині кута, в - зняття порядовки, г - проміжна дерев'яна порядовка; 1 - регулювальні гвинти, 2 - закріпляюча скобауструбцина, 3 - гвинтовий затиск, 4 - шнурчпричалка, 5 - пересувний хомутик причалки, 6 - схил, 7 - гакижвласники, 8 - отвору для закріплення причального шнура, 9 - правило с отвором, 10 - власник порядовки, 11 - клин, 12 - подвійна скоба

Рис. 24. Порядовки:
а - установка й вивірка зовнішньої кутовий металевої порядовки, б - те ж, усередині кута, в - зняття порядовки, г - проміжна дерев'яна порядовка;
1 - регулювальні гвинти, 2 - закріпляюча скобауструбцина, 3 - гвинтовий затиск, 4 - шнурчпричалка, 5 - пересувний хомутик причалки, 6 - схил, 7 - гакижвласники, 8 - отвору для закріплення причального шнура, 9 - правило з отвором, 10 - власник порядовки, 11 - клин, 12 - подвійна скоба

Проміжні дерев'яні порядовки (мал. 24, г) - це дерев'яні рейки перетином 50 X 50 або 70 X 50мм, довжиною до 3м, на які нанесені розподіли (зарубки) через кожні 77 або 100мм відповідно товщині ряду кладки. У розмір 77 (100)мм входить висота цегли й товщина шва 12мм. Проміжні порядовки застосовують для розмітки рядів кладки, фіксування оцінок низу й верху віконних і дверних прорізів, перемичок, прогонів, плит перекриттів і інших елементів кладки

До поверхні стін порядовки (мал. 24, г) приставляють таким чином, щоб сторони, на яких розмічені ряди кладки, були звернені усередину будинків ( убік муляра). Порядовку кріплять у кладці ПмОбразними сталевими власниками 10 у вигляді скоб з поперечною планкою. Роблять це в такий спосіб. У горизонтальні шви по ходу кладки через кожні 6...8 рядів по висоті вводять скобижвласники, розташовуючи їх один над іншим. Скоби повинні ввійти в стіну своїми кінцями й поперечною планкою розріз. А-А. Уклавши над другим власником пари рядів цегл, у скоби вставляють порядовку й закріплюють її дерев'яними клинами 11. До порядовкам кріплять шнурчпричалку подвійною скобою 12 (розріз Б-Б), яка втримується на рейці порядовки натягом причалки й у результаті тертя між скобою й порядовкой. Порядовку знімають разом із власниками, не виймаючи клинів. Для цього її обережно розгойдують у площині, перпендикулярній поверхні стіни. Власники, Долаючи опір розчину, виходять із горизонтальних Швів кладки, і порядовку піднімають нагору разом сними.


усі статті з розділу "Цегельна кладка"

Система перев'язки кладки

Процес цегельної кладки

Транспортування, складування, подача й розкладка цегли на стіні

Подача, розстеляння й розрівнювання розчину

Способи й послідовність кладки. Види розшивки швів

Кладка стін і кутів

Кладка стовпів і простінків

Армована цегельна кладка

Кладка перемичок, колодязів

Обладнання деформаційних швів

Робоче місце мулярів

Організація праці мулярів

Поетапний контроль і вимоги до якості кладки. Загальні вимоги

Особливості зведення кам'яних конструкцій у сейсмонебезпечних зонах

Правила технічної безпеки