Транспортні й погрузо-розвантажувальні роботи

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
КАМ'ЯНІ РОБОТИ
КАМЕННЫЯ ПРАЦЫ

Транспортні й погрузоррозвантажувальні роботи містять у собі доставку на будівництва й робочі місця матеріалів, конструкцій і деталей, пристосувань, реманенту й інструмента. Для перевезення різноманітних вантажів, що надходять на будівництва, служать різні транспортні засоби: автосамоскиди, панелевози, трайлери, засоби підвісного й конвеєрного транспорту


розділ "Відомості про частини будинків і виробництво будівельних робіт"

Класифікація будинків і вимоги до них:

Основні конструктивні елементи схем будинків:

 

Поняття про будівельні роботи, процеси й організації робочих ланок:

Види будівельно-монтажних робіт: